Avaluació formativa en aprenentatge a distància (Edutopia)

Les escoles estan tancades però l’educació continua, i es manté crucial que els docents trobin maneres de veure el que els alumnes estan aprenent. Article d’Andrew Miller a d’Edutopia (anglès)

Accés article: Formative Assessment in Distance Learning

Schools are closed but schooling goes on, and it remains crucial that teachers find ways to see what students are learning. By Andrew Miller (April 7, 2020)

General

Només el propi aprenent pot corregir-se

General

Quan promoure retroalimentació?

General

Avaluar per Aprendre

Grup de treball de Rosa Sensat creat el 2014 on es comparteix, posa en pràctica i valora experiències, recursos i materials sobre l’avaluació al servei de l’aprenentatge de l’alumnat. Avaluar per aprendre, perquè avaluar és aprendre.

El grup reflexiona entorn a les eines i les estratègies que afavoreixen que l’alumnat entengui què s’espera que aprengui; rebi feedback sobre la qualitat esperada del seu treball; aprengui dels errors i s’involucri en les tasques escolars. En definitiva, que aprengui més i millor.

General