Inici

S’entén com a avaluació formativa (o avaluació per aprendre) l’ús de l’avaluació per millorar l’aprenentatge de l’alumnat, dins una concepció que el situa en el centre dels processos d’aprenentatge. Inclou, però, també, altres usos: la pràctica reflexiva dels docents en els processos de formació i creixement professional, per exemple, o processos d’avaluació interna de centre.”

Monogràfic “Avaluar per Aprendre”, Perspectiva Escolar n. 390 (Grup Avaluar per Aprendre)

Quan es parla d’avaluació sovint es pensa, només, en el seu vessant qualificador: l’avaluació com a mitjà per comprovar què s’ha après i quantificar o qualificar els resultats d’un procés d’ensenyament-aprenentatge, ja sigui per acreditar aprenentatges, o per classificar o  seleccionar l’alumnat. Sense que sigui excloent, la finalitat formativa de l’avaluació ha de formar part de la vida de l’aula. No hi ha cap activitat que no vagi acompanyada de la seva avaluació, és a dir, d’un judici sobre la qualitat de la tasca realitzada i d’una decisió sobre els aspectes a millorar. És una avaluació que si es promou que sigui l’alumnat mateix qui la faci, està a la base de les competències d’aprendre a aprendre i d’autonomia i iniciativa personals, a més de la de qualsevol altre tipus d’aprenentatge. L’avaluació per aprendre es focalitza en la distància entre el punt de partida de l’aprenent i el punt d’arribada desitjat.

Seguir llegint…