Publicacions

Articles del grup de treball d’Avaluar per Aprendre publicats:

Article “L’avaluació i la justícia social” Diari de l’Educació – maig de 2022
Article “Avaluar és Aprendre al nou currículum?” Diari de l’Educació – febrer de 2022

Des que es va difondre l’esborrany de l’articulat del nou decret, hi ha hagut certa controvèrsia respecte d’alguns dels aspectes que s’hi estableixen. Principalment, el debat s’ha centrat en el llenguatge de la qualificació o en si el model que es promou no fomenta l’esforç i en farà baixar el nivell. En l’article Avaluar és aprendre al nou currículum? us compartim la nostra visió, tenint en compte la pregunta que ens hem fet sobre si el nou currículum promou una avaluació que sigui motor d’aprenentatge.

Perspectiva Escolar número 390 – nov/des 2016
Perspectiva Escolar número 390 – nov/des 2016

En l’article Avaluació formativa: què hi ha de nou? Una mirada des d’Anglaterra, la doctora Jane Jones ens explica que l’avaluació per aprendre ha vingut per quedar-se. No és una moda, sinó que molts elements n’han demostrat l’efectivitat i, en tot cas, ens diu, assistim a la seva majoria d’edat.

Perspectiva Escolar número 390 – nov/des 2016

L’article “Com comencem i acabem les classes? Reflexions i pràctiques”, fruit del treball conjunt del grup de treball esmentat, recull, dins la gestió de l’aula, els dos moments essencials en què és especialment important l’ús d’estratègies d’avaluació formativa: l’inici i el final de la sessió de treball (el que entenem habitualment per “classe”).

Perspectiva Escolar número 390 – nov/des 2016

Cultura digital i transformació de les organitzacions. Paper de l’aprenentatge i de l’avaluació.” Entrevista a Genís Roca.

Perspectiva Escolar número 390 – nov/des 2016

En l’article L’ús de les carpetes d’aprenentatge per a la regulació i l’avaluació de l’assoliment de les competències pretenem mostrar l’ús de la carpeta d’aprenentatge o portfolio com a instrument per a l’autoregulació i l’avaluació de i per competències, a partir dels resultats de l’experiència duta a terme per docents de la Xarxa de Competències Bàsiques que, al llarg dels cursos 2014-15 i 2015-16, van implementar aquestes eines o altres de semblants a l’aula.

Perspectiva Escolar número 390 – nov/des 2016

Avui es parla molt de l’ús de rúbriques per avaluar. Però, què és una rúbrica i per a què serveix? Quines són algunes de les condicions per construir-les de manera que siguin útils? I com aplicar-les per tal que ajudin l’alumnat a millorar els seus aprenentatges? Ho podeu llegir en l’article Les rúbriques per a una avaluació plantejada com a aprenentatge.

Perspectiva Escolar número 390 – nov/des 2016

L’article Revisem les comissions d’avaluació ens proposa una reflexió sobre la necessitat de canviar les comissions d’avaluació i els informes per tal de fer-los més competencials.

Perspectiva Escolar número 390 – nov/des 2016

En l’article Com fer proves d’avaluació més competencials, Un grup de docents que pertanyen a la Xarxa de competències bàsiques han reflexionat sobre quines accions afavoreixen que la gestió i la realització de les proves o activitats d’avaluació siguin útils per a la millora dels aprenentatges dels alumnes i fan aquestes propostes per ajudar al debat i la reflexió dels equips docents.

Perspectiva Escolar número 390 – nov/des 2016

Tot procés d’avaluació té un component formatiu/formador, com també ho és l’avaluació de la tasca docent. Un dels aspectes clau d’aquests processos és l’acompanyament i el guiatge dels docents experts i el feedback constant amb els novells per a la millora professional. En l’article L’avaluació formadora dels docents desenvolupem el paper que pot tenir l’avaluació docent formadora tant en la formació inicial com en l’exercici professional.

Perspectiva Escolar número 390 – nov/des 2016
Perspectiva Escolar número 390 – nov/des 2016