Què fem

Idees clau dels participants del grup

 • Quan l’avaluació serveix per aprendre és gratificant.
 • No es pot aprendre sense avaluar.
 • L’avaluació és el motor de l’aprenentatge.
 • L’alumne ha de ser el protagonista de l’avaluació.
 • La correcció només pot fer-la qui s’ha equivocat.
 • Els bons aprenents són molt autònoms, són capaços de decidir què han de fer per millorar.
 • La nota és la certificació del què hem après. Els nens poden qualificar-se.

Idees clau del funcionament del grup de treball

 • Aprenentatge entre iguals.
 • Acció-reflexió.
 • Equip de reflexió pedagògica compartida amb els membres del grup i amb la resta dels docents.
 • Organització hortizontal.
 • Pla de treball.

Pla de treball 2021-2022

Objectius del curs 2021-2022:

 1. Reflexionar com potenciar l’autoregulació de l’alumnat (rutines de pensament, feedback, compartir OA, compartir criteris, estratègies de metacognició…).
 2. Continuar amb les col·laboracions amb altres grups especialitzats en l’avaluació formativa per intercanviar coneixements i experiències.
 3. Visibilitzar la tasca realitzada pel grup d’AxA mitjançant la difusió de les pràctiques, publicacions i experiències en els diferents suports (xarxes socials, web, formacions i publicacions).

Pla de treball 2020-2021

Objectius del curs 2020-2021:

 1. Reflexionar com promoure el feedback a fi de potenciar l’autoregulació de l’alumnat. Aquest curs 2020-2021 ens proposem focalitzar-ho en: 
  1. El llenguatge i les preguntes. 
  2. L’avaluació i la justícia social. 
 2. Visibilitzar la tasca realitzada pel grup d’AxA mitjançant la difusió de les pràctiques, publicacions i experiències en els diferents suports (xarxes socials, web, formacions i publicacions).
 3. Encetar col·laboracions amb altres grups especialitzats en l’avaluació formativa per intercanviar coneixements i experiències.

Pla de treball 2019-2020

Objectius del curs 2019-2020:

 1. Reflexionar sobre l’avaluació formativa per construir un discurs compartit. Principalment centrat en l’àmbit:
  • L’ús de la llengua amb finalitat formativa. Millorar comunicació i feedback entre alumnes, docents i famílies.
 2. Difondre reflexions, experiències i referents d’AxA per facilitar que impregni les pràctiques educatives, aclarir-ne falsos mites i potenciar l’autoregulació d’alumnes, docents i centres.

Pla de treball 2018-2019

Objectius del curs 2018-2019:

 1. Reflexionar sobre l’avaluació formativa per construir un discurs compartit. Principalment centrat en 2 àmbits:
  • La codocència o docència compartida: una oportunitat per la regulació.
  • L’ús de la llengua amb finalitat formativa. Millorar comunicació i feedback entre alumnes, docents i famílies.
 2. Difondre reflexions, experiències i referents d’AxA per facilitar que impregni les pràctiques educatives, aclarir-ne falsos mites i potenciar l’autoregulació d’alumnes, docents i centres.

Pla de treball 2017-2018

Objectius del curs 2017-2018:

 1. Compartir, posar en pràctica i valorar experiències, recursos i materials sobre l’avaluació al servei de l’aprenentatge de l’alumnat.
 2. Reflexionar entorn a les eines i les estratègies que afavoreixen que l’alumnat entengui què s’espera que aprengui; rebi feedback sobre la qualitat esperada del seu treball; aprengui dels errors i s’involucri en les tasques escolars.
 3. Divulgar les reflexions i les opinions dels membres del grup en referència a l’avaluació dels aprenentatges dels alumnes.

Plans de treball anteriors

2016-2017Tutoria compartida, difusió de l’avaluació formativa i formadora.
2015-2016Monogràfic “Avaluar per aprendre” i Jornada de formació.
2014-2015Com iniciem i com acabem les classes per afavorir els aprenentatges dels alumnes?
2013-2014Instruments d’avaluació formativa.