Docència compartida o codocència

La docència compartida consisteix en el treball de col·laboració deliberat entre dos o més docents en una aula, al llarg de tot el procés de disseny, planificació, execució, avaluació i reflexió, amb l’objectiu comú de desenvolupar pràctiques educatives eficaces per a tots els alumnes d’un mateix grup, alhora que genera espais de desenvolupament professinal pels Mestres implicats.” Recollida en la infografia de la docència compartida (Judit Carrera Comas) recollida en l’espai sobre la docència compartida del grup GRAI UAB.

Baeten i Simons, 2014

La interacció entre el professorat és un fet inherent a la professió docent. En un centre educatiu diàriament s’han de resoldre situacions que acostumen implicar a diferents professors. Aquestes interaccions han de ser com més eficaces millor amb la finalitat d’obtenir la màxima participació i consens, i la predisposició de compartir les responsabilitats que comportin les decisions preses … continuar llegint (Aprenentatge entre professors, Grup de Recerca sobre Aprenentatge entre Iguals (GRAI – UAB)

Guia didàctica del vídeo.

Altres articles de referència: