@RosaSensatAxA

Twitter del Grup de treball Avaluar per Aprendre de l’Associació de Mestres Rosa Sensat

"Parlar amb els alumnes de les estratègies per poder aprendre, ja sigui en grup, ja sigui individualment, i després planificar amb ells amb quines estratègies poden adquirir més autonomia i aprendre a autoregular-se." Jane Jones
#autoregulació

"L’alumnat percep el que és important d’aprendre a partir del que el professorat valora, no només de forma explícita sinó també implícita, quan proposa activitats concretes per avaluar aprenentatges i quan aplica uns determinats criteris d’avaluació."
@SanmartiNeus

"Sigui quin sigui el tema de la formació interna de professorat, l’avaluació ha de ser sempre un element clau."
Jane Jones

Load More...