@RosaSensatAxA

Twitter del Grup de treball Avaluar per Aprendre de l’Associació de Mestres Rosa Sensat

📆Presentació de les recerques de la @xarxaCb sobre observació entre iguals , a càrrec de David Duran @davidduran_cat @GraiUab , divendres 28 de gener de 9.30 a 10.30 h
Youtube: https://youtu.be/u2qyj1KyMlE.

https://serveiseducatius.xtec.cat/pladurgell/portada/presentacio-de-les-recerques-de-la-xcb-sobre-observacio-entre-iguals/

La KWL chart és una eina d'autoavaluació senzilla i útil, tant per l'alumne com pel professorat, alhora d'afrontar nous aprenentatges:
📌Què sé?
📌Què m'agradaria saber?
📌Què he après?
I permet ampliacions...
📌Com ho he après?
📌Què més m'agradaria saber d'aquest tema?
...

Load More...