@RosaSensatAxA

Twitter del Grup de treball Avaluar per Aprendre de l’Associació de Mestres Rosa Sensat

🟢Si volem prioritzar la regulació durant l'aprenentatge cal que basem les estratègies didàctiques en dos mecanismes que no requereixen la intervenció constant del docent:
🧭Formar l'alumnat en la regulació del seu procés
👥Afavorir la interacció social a l'aula
Perrenoud (1991)

Load More...