Aspectes generals sobre l’avaluació formativa i formadora

Quina ha de ser la finalitat de l’avaluació? Cal anar a cap una avaluació útil per aprendre a partir de tres finalitats clau:

  • Promoure l’autoregulació de l’aprenent.
  • Regular la nostra pràctica com a docents a partir d’identificar la naturalesa de les dificultats que vagin apareixent
  • Compartir (no només ‘informar’) amb les famílies el progrés dels seus fills i les accions que es duen a terme, tant des de l’escola com des de casa, per ajudar-los en el seu aprenentatge.

Sense una avaluació que afavoreixi reconèixer els avenços i les dificultats i trobar camins per superar-les, no hi ha aprenentatge.

Que es parli d’avaluació és una bona manera de reflexionar sobre l’educació que volem, atès que la forma d’avaluar condiciona els aprenentatges i marca inexorablement els aprenents, a l’escola i durant tota la vida.

Diga’m com avalues i et diré quina societat construeixes.”

Nina Hidalgo i Francisco Javier Murillo (UAM)

Per saber-ne més, recomanem visualitzar l’apartat d’Avaluació i justícia social.

Per a l’alumnat l’avaluació esdevé un element essencial per aprendre, ja que els alumnes que constaten el seu progrés i saben regular-se estan més preparats per avançar en els aprenentatges i per seguir aprenent. Cercar estratègies per compartir amb l’alumnat el procés avaluador i fer-lo partícip i protagonista del seu procés d’aprenentatge, tot atenent la seva diversitat, esdevé una necessitat a les escoles. Cal que els docents percebin la utilitat d’aquesta avaluació a favor de l’aprenentatge, de manera que s’acabi considerant com a part indestriable d’aquest procés. Identificar els obstacles i els errors i trobar camins per superar-los requereix temps per a l’autoreflexió, però aquest temps és el més útil perquè realment hi hagi aprenentatge i, en canvi, no hi ha temps més perdut que ensenyar quelcom sense que la majoria de l’alumnat corregeixi les seves dificultats.

En l’article Avaluació formativa: què hi ha de nou? Una mirada des d’Anglaterra, la doctora Jane Jones ens explica que l’avaluació per aprendre ha vingut per quedar-se. No és una moda, sinó que molts elements n’han demostrat l’efectivitat i, en tot cas, ens diu, assistim a la seva majoria d’edat.

El principal document de referència sobre l’avaluació formativa i formadora, al nostre país, és Avaluar és aprendre, de la Neus Sanmartí (Xarxa Cb – Departament d’Educació).

El Departament d’Educació de Catalunya, en el web Xtec, ofereix una Formació Interna de Centre (FIC) sobre avaluació formativa i formadora amb el títol Avaluar per aprendre: l’avaluació al servei de l’aprenentatge de l’alumnat (itinerari formatiu guiat amb orientacions així com materials de formació i de les orientacions per dinamitzar el procés).

Tot procés d’avaluació té un component formatiu/formador, com també ho és l’avaluació de la tasca docent. Un dels aspectes clau d’aquests processos és l’acompanyament i el guiatge dels docents experts i el feedback constant amb els novells per a la millora professional. En l’article L’avaluació formadora dels docents desenvolupem el paper que pot tenir l’avaluació docent formadora tant en la formació inicial com en l’exercici professional.

“Cultura digital i transformació de les organitzacions. Paper de l’aprenentatge i de l’avaluació.” Entrevista a Genís Roca.

Accés a l’article Entrevista a Genís Roca: Cultura digital i transformació de les organitzacions. Paper de l’aprenentatge i de l’avaluació.