Altres

Elements de reflexió i estratègies a tenir en compte a l’inici i el final de la sessió classe o de les sessions referides a una seqüència d’aprenentatge

L’article “Com comencem i acabem les classes? Reflexions i pràctiques”, fruit del treball conjunt del grup de treball esmentat, recull, dins la gestió de l’aula, els dos moments essencials en què és especialment important l’ús d’estratègies d’avaluació formativa: l’inici i el final de la sessió de treball (el que entenem habitualment per “classe”).

Com fer proves d’avaluació més competencials

En l’article Com fer proves d’avaluació més competencials, Un grup de docents que pertanyen a la Xarxa de competències bàsiques han reflexionat sobre quines accions afavoreixen que la gestió i la realització de les proves o activitats d’avaluació siguin útils per a la millora dels aprenentatges dels alumnes i fan aquestes propostes per ajudar al debat i la reflexió dels equips docents.

Revisem les comissions d’avaluació

L’article Revisem les comissions d’avaluació ens proposa una reflexió sobre la necessitat de canviar les comissions d’avaluació i els informes per tal de fer-los més competencials.