Activitats d’avaluació competencial i l’avaluació dels projectes

Avaluar un contingut és comprovar si se sap o no se sap. De fet, durant molt temps s’ha donat per vàlid un sistema d’exàmens escrits principalment memorístics o reproductius sense que després es comprovi, per exemple, si dos mesos després encara es recorda i es sap utilitzar aquell coneixement per continuar aprenent i/o per actuar. En canvi, per avaluar la competència caldria pensar més en clau de comprovar quin és el nivell que es té en l’ús del coneixement per actuar no només en un moment, sinó temps després, i des d’aquest punt de vista, té sentit veure-ho com un procés. La recerca basada en fets contrastats, demostra que quan l’alumne veu un suspens ho percep com que el procés s’ha acabat i que no pot aprendre més. S’ha de posa en valor que el procés no s’ha acabat i que encara hi ha temps per millorar i assolir l’aprenentatge. La competència necessita temps per al seu desenvolupament i, per això, no té massa sentit qualificar el progrés contínuament. 

No tots els nens i nenes han d’arribar al mateix lloc. L’excel·lència no és que tots arribem a un mateix màxim, sinó que tots desenvolupem al màxim les pròpies capacitats i competències

Jaume Cela

Com millorar una activitat d’avaluació per afavorir l’adquisició d’aprenentatges competencials?

La Xarxa Cb, mitjançant el document Com millorar una activitat d’avaluació per afavorir l’adquisició d’aprenentatges competencials? proporciona orientacions per redissenyar una activitat d’avaluació que sigui útil per avaluar el nivell d’adquisició de les competències bàsiques d’un o de diversos àmbits. Aquesta tasca facilita l’aplicació a l’aula i l’avaluació dels alumnes d’acord amb els indicadors dels nivells competencials.

Com avaluem els aprenentatges competencials dels projectes?

El document Com avaluem els aprenentatges competencials dels projectes? és un resum de la conferència de Neus Sanmartí (UAB) – Xarxa de Competències Bàsiques – Departament d’Ensenyament. (Barcelona, març 2017).

  1. Plantegem l’avaluació formativa des de l’inici.
  2. Què vol dir avaluar el procés?
  3. Com podem tenir evidències per avaluar?
  4. Avaluem sempre i qualifiquem quan calgui.
  5. Ser competent és ser capaç de transferir aprenentatges.
  6. Avaluem el projecte o el producte?
  7. Com concretem els nivells d’assoliment de les competències?

(vídeo – durada 20:32)