Q-SORT

Què és i per a què serveix el Q-SORT?

El Q-SORT és un qüestionari ideat per l’estadístic americà William Stephenson al 1953. Resulta un instrument útil en l’avaluació inicial (diagnòstica) dels aprenentatges en situacions molt diverses, per exemple per determinar actituds o les representacions que els diferents membres d’un grup es fan sobre un determinat tema o problema, i poder comparar amb la representació global del grup.

Per a què serveix el Q-SORT ?

  1. Per ordenar cada participant el seu grau d’acord amb diferents afirmacions, representacions o produccions al voltant d’un tema i comparar-ho amb la mitjana del grup.
  2. Per reconèixer la qualitat de les idees i de les tasques generades durant el procés d’aprenentatge i autoregular-les.

En el document “Què és i com fer servir un qüestionari Q-SORT” trobareu informacions prèvies sobre el Q-SORT, com preparar-ho i exemples del seu ús (inclou l’enllaç per aconseguir el formulari per entrar les respostes individuals i full de càlcul amb resultats del grup a partir de l’algoritme estadístic aplicat).