La rúbrica

Què és una rúbrica i per a què serveix?

Avui es parla molt de l’ús de rúbriques per avaluar. Però, què és una rúbrica i per a què serveix? Quines són algunes de les condicions per construir-les de manera que siguin útils? I com aplicar-les per tal que ajudin l’alumnat a millorar els seus aprenentatges? Ho podeu llegir en l’article Les rúbriques per a una avaluació plantejada com a aprenentatge

Rúbriques – Escola Sant Llorenç (Guardiola de Berguedà):