Carpeta d’aprenentatge

“Com passar d’un format tradicional de dossier o àlbum a una carpeta d’aprenentatge?”

En l’article L’ús de les carpetes d’aprenentatge per a la regulació i l’avaluació de l’assoliment de les competències pretenem mostrar l’ús de la carpeta d’aprenentatge o portfolio com a instrument per a l’autoregulació i l’avaluació de i per competències, a partir dels resultats de l’experiència duta a terme per docents de la Xarxa de Competències Bàsiques que, al llarg dels cursos 2014-15 i 2015-16, van implementar aquestes eines o altres de semblants a l’aula. El procés d’implementació ha partit sempre del que ja es feia i, en tot cas, va proposar als docents com podien fer un pas endavant: “Com passar d’un format tradicional
de dossier o àlbum a una carpeta d’aprenentatge?”.

Per saber-ne més, recomanem visitar l’espai Carpeta d’aprenentatge de la Xarxa CB, on es pot trobar Full d’indicadors carpeta d’aprenentatge o una Rúbrica de la carpeta d’aprenentatge. També l’espai de Diaris d’aula i portafolis del Tresor de recuros.