53a Escola Estiu RS – Replantejar l’avaluació en el marc d’un currículum competencial

Què volem que els assistents us emporteu d’aquesta EE?

SESSIÓ 1. El perquè de l’avaluació

SESSIÓ 2. Explicitar els criteris d’avaluació

SESSIÓ 3. Retroalimentació i retroacció

SESSIÓ 4. Com compartim l’avaluació