1a Jornada Avaluació formativa: què hi ha de nou?

En aquesta jornada preteníem compartir una visió de l’avaluació que és inseparable del procés d’aprenentatge, dues cares de la mateixa moneda o, encara millor, dos conceptes que en educació poden utilitzar-se moltes vegades alternativament, atès que molts aprenentatges comporten processos d’avaluació o d’autoavaluació i que l’avaluació, especialment quan té una finalitat formativa, sempre pot generar nous aprenentatges. Quan parlem d’avaluació, en realitat estem parlant d’aprenentatge.

3 Idees clau:

  1. Quan parlem d’avaluació, en realitat estem parlant d’aprenentatge.
  2. La finalitat formativa de l’avaluació ha de formar part de la vida de l’aula.
  3. Compartir amb l’alumnat el procés avaluador i fer-lo partícip i protagonista del seu procés d’aprenentatge.

Recull de materials de referència de la jornada: