Avaluació formativa en aprenentatge a distància (Edutopia)

Les escoles estan tancades però l’educació continua, i es manté crucial que els docents trobin maneres de veure el que els alumnes estan aprenent. Article d’Andrew Miller a d’Edutopia (anglès)

Accés article: Formative Assessment in Distance Learning

Schools are closed but schooling goes on, and it remains crucial that teachers find ways to see what students are learning. By Andrew Miller (April 7, 2020)

General