Avaluar per Aprendre

Grup de treball de Rosa Sensat creat el 2014 on es comparteix, posa en pràctica i valora experiències, recursos i materials sobre l’avaluació al servei de l’aprenentatge de l’alumnat. Avaluar per aprendre, perquè avaluar és aprendre.

El grup reflexiona entorn a les eines i les estratègies que afavoreixen que l’alumnat entengui què s’espera que aprengui; rebi feedback sobre la qualitat esperada del seu treball; aprengui dels errors i s’involucri en les tasques escolars. En definitiva, que aprengui més i millor.

General