@RosaSensatAxA

Twitter del Grup de treball Avaluar per Aprendre de l’Associació de Mestres Rosa Sensat

#Metacognició capacitat d’autoregular el propi aprenentatge, és a dir de planificar quines estratègies s’han d’utilitzar a cada situació, aplicar-les, controlar el procés, avaluar-lo per a detectar possibles errades, i com a conseqüència...transferir tot això a una nova actuació. https://twitter.com/RosaSensatAxA/status/1435124994644889600

AvaluarPerAprendre@RosaSensatAxA

🟢Com promoure la metacognició❓
Carles Monereo
https://youtu.be/l98LsW70gs4?t=1766

Load More...