@RosaSensatAxA

Twitter del Grup de treball Avaluar per Aprendre de l’Associació de Mestres Rosa Sensat

@RosaSensatAxA @SanmartiNeus I potser enriquir, matisar i personalitzar els que ha pensat el docent. Si no només aporten comprensió, no compromís i participació

Load More...