@RosaSensatAxA

Twitter del Grup de treball Avaluar per Aprendre de l’Associació de Mestres Rosa Sensat

Avaluar i mesurar en ensenyament, quina és la diferència?
La mesura ens proporciona dades. Aquestes les podem obtenir d'una prova, de la presentació d'un treball, de les activitats fetes, de l'observació, etc.
L'avaluació té a veure amb el que fem amb aquestes dades.
#avaluació

Feedback literacy still in its infancy. Great read (very well written)
about different dimensions of FB literacy leading to a three-dimensional
conceptual framework of FB literacy #researchagenda #feedback #exemplars by @ivancsw HT @CarlessDavid https://www.researchgate.net/profile/Sin_Wang_Chong/publication/339169108_Reconsidering_feedback_literacy_from_an_ecological_perspective/links/5e56133992851cefa1c48f11/Reconsidering-feedback-literacy-from-an-ecological-perspective.pdf?origin=publication_detail 👇

3
Load More...