@RosaSensatAxA

Twitter del Grup de treball Avaluar per Aprendre de l’Associació de Mestres Rosa Sensat

LTA #Assessment & #Feedback Guides✍️

We have a wealth of resources to support you to develop effective assessments and provide appropriate feedback to facilitate #InspiringLearning, including guides from @Kay_Sambell, @ProfSallyBrown and @RacePhil⤵️

https://lta.hw.ac.uk/resources/assessment-and-feedback/

Sovint la preocupació és com obtenim una nota, quan en realitat s’hauria de focalitzar en com s’aprèn dels errors.
@SanmartiNeus

Load More...