@RosaSensatAxA

Twitter del Grup de treball Avaluar per Aprendre de l’Associació de Mestres Rosa Sensat

"El instrumento de evaluación es también un instrumento de aprendizaje. No sólo sirve para identificar qué se sabe, sino, sobre todo para reflexionar sobre el conocimiento que se tiene y tomar decisiones de cambio si son necesarias"
@SanmartiNeus

Document "Com podem implicar els alumnes i les alumnes en l'informe d'avaluació trimestral?" https://drive.google.com/file/d/1SqDjDiBf75xd0jLt1B3MxcRYiF6Q8uc8/view?usp=sharing

Trobareu models d'informes trimestrals realitzats amb la participació dels alumnes de totes les etapes educatives.

"Passem el poder de l'avaluació als aprenents"

Load More...