@RosaSensatAxA

Twitter del Grup de treball Avaluar per Aprendre de l’Associació de Mestres Rosa Sensat

"...sabem que si el títol d’una activitat es formula com una pregunta, els alumnes perceben millor quin és el seu objectiu que no pas si s’escriu (o es diu) per mitjà d’un enunciat." @SanmartiNeus (Avaluar és aprendre)

La Dra @mariaelenacanog ens va explicar la relació entre:
🔹Feedback intern(procés q fa l'alumne per digerir la informació rebuda)
🔹Feedback uptake(ús q fa l'alumne d la informació rebuda)
🔹Judici avaluatiu(capacitat x prendre decisions i jutjar la qualitat de la propia feina)

Load More...