Instruments d’avaluació

Recursos per fer una gestió formativa de l’avaluació (Xarxa de Competències Bàsiques):
Les 8 pautes per compartir objectius i criteris d’avaluació amb l’alumnat.
Les 7 pautes per fer un full d’autoavaluació amb l’alumnat.
Les 7 pautes per fer una base d’orientació amb l’alumnat.
Les 8 pautes per fer una rúbrica amb l’alumnat.
Les 6 pautes per passar de l’àlbum o el dossier a la carpeta d’aprenentatge.

Què és una rúbrica i per a què serveix?

Avui es parla molt de l’ús de rúbriques per avaluar. Però, què és una rúbrica i per a què serveix? Quines són algunes de les condicions per construir-les de manera que siguin útils? I com aplicar-les per tal que ajudin l’alumnat a millorar els seus aprenentatges? Ho podeu llegir en l’article Les rúbriques per a una avaluació plantejada com a aprenentatge

“Com passar d’un format tradicional de dossier o àlbum a una carpeta d’aprenentatge?”

En l’article L’ús de les carpetes d’aprenentatge per a la regulació i l’avaluació de l’assoliment de les competències pretenem mostrar l’ús de la carpeta d’aprenentatge o portfolio com a instrument per a l’autoregulació i l’avaluació de i per competències, a partir dels resultats de l’experiència duta a terme per docents de la Xarxa de Competències Bàsiques que, al llarg dels cursos 2014-15 i 2015-16, van implementar aquestes eines o altres de semblants a l’aula. El procés d’implementació ha partit sempre del que ja es feia i, en tot cas, va proposar als docents com podien fer un pas endavant: “Com passar d’un format tradicional
de dossier o àlbum a una carpeta d’aprenentatge?”.

Per saber-ne més, recomanem visitar l’espai Carpeta d’aprenentatge de la Xarxa CB, on es pot trobar Full d’indicadors carpeta d’aprenentatge o una Rúbrica de la carpeta d’aprenentatge .

Exemples d’instruments d’avaluació formativa

Rúbriques – Escola Sant Llorenç (Guardiola de Berguedà):