Activitats d’avaluació competencial i l’avaluació dels projectes

Com millorar una activitat d’avaluació per afavorir l’adquisició d’aprenentatges competencials?

La Xarxa Cb, mitjançant el document Com millorar una activitat d’avaluació per afavorir l’adquisició d’aprenentatges competencials? proporciona orientacions per redissenyar una activitat d’avaluació que sigui útil per avaluar el nivell d’adquisició de les competències bàsiques d’un o de diversos àmbits. Aquesta tasca facilita l’aplicació a l’aula i l’avaluació dels alumnes d’acord amb els indicadors dels nivells competencials.

Com avaluem els aprenentatges competencials dels projectes?

El document Com avaluem els aprenentatges competencials dels projectes? és un resum de la conferència de Neus Sanmartí (UAB) – Xarxa de Competències Bàsiques – Departament d’Ensenyament. (Barcelona, març 2017).

  1. Plantegem l’avaluació formativa des de l’inici.
  2. Què vol dir avaluar el procés?
  3. Com podem tenir evidències per avaluar?
  4. Avaluem sempre i qualifiquem quan calgui.
  5. Ser competent és ser capaç de transferir aprenentatges.
  6. Avaluem el projecte o el producte?
  7. Com concretem els nivells d’assoliment de les competències?

(vídeo – durada 20:32)