Què fem

Idees clau dels participants del grup

 • Quan l’avaluació serveix per aprendre és gratificant.
 • No es pot aprendre sense avaluar.
 • L’avaluació és el motor de l’aprenentatge.
 • L’alumne ha de ser el protagonista de l’avaluació.
 • La correcció només pot fer-la qui s’ha equivocat.
 • Els bons aprenents són molt autònoms, són capaços de decidir què han de fer per millorar.
 • La nota és la certificació del què hem après. Els nens poden qualificar-se.

Idees clau del funcionament del grup de treball

 • Aprenentatge entre iguals.
 • Acció-reflexió.
 • Equip de reflexió pedagògica compartida amb els membres del grup i amb la resta dels docents.
 • Organització hortizontal.
 • Pla de treball.

Pla de treball 2020-2021

Objectius del curs 2020-2021:

 1. Reflexionar com promoure el feedback a fi de potenciar l’autoregulació de l’alumnat. Aquest curs 2020-2021 ens proposem focalitzar-ho en: 
  1. El llenguatge i les preguntes. 
  2. L’avaluació i la justícia social. 
 2. Visibilitzar la tasca realitzada pel grup d’AxA mitjançant la difusió de les pràctiques, publicacions i experiències en els diferents suports (xarxes socials, web, formacions i publicacions).
 3. Encetar col·laboracions amb altres grups especialitzats en l’avaluació formativa per intercanviar coneixements i experiències.

Pla de treball 2019-2020

Objectius del curs 2019-2020:

 1. Reflexionar sobre l’avaluació formativa per construir un discurs compartit. Principalment centrat en l’àmbit:
  • L’ús de la llengua amb finalitat formativa. Millorar comunicació i feedback entre alumnes, docents i famílies.
 2. Difondre reflexions, experiències i referents d’AxA per facilitar que impregni les pràctiques educatives, aclarir-ne falsos mites i potenciar l’autoregulació d’alumnes, docents i centres.

Pla de treball 2018-2019

Objectius del curs 2018-2019:

 1. Reflexionar sobre l’avaluació formativa per construir un discurs compartit. Principalment centrat en 2 àmbits:
  • La codocència o docència compartida: una oportunitat per la regulació.
  • L’ús de la llengua amb finalitat formativa. Millorar comunicació i feedback entre alumnes, docents i famílies.
 2. Difondre reflexions, experiències i referents d’AxA per facilitar que impregni les pràctiques educatives, aclarir-ne falsos mites i potenciar l’autoregulació d’alumnes, docents i centres.

Pla de treball 2017-2018

Objectius del curs 2017-2018:

 1. Compartir, posar en pràctica i valorar experiències, recursos i materials sobre l’avaluació al servei de l’aprenentatge de l’alumnat.
 2. Reflexionar entorn a les eines i les estratègies que afavoreixen que l’alumnat entengui què s’espera que aprengui; rebi feedback sobre la qualitat esperada del seu treball; aprengui dels errors i s’involucri en les tasques escolars.
 3. Divulgar les reflexions i les opinions dels membres del grup en referència a l’avaluació dels aprenentatges dels alumnes.

Plans de treball anteriors

2016-2017Tutoria compartida, difusió de l’avaluació formativa i formadora.
2015-2016Monogràfic “Avaluar per aprendre” i Jornada de formació.
2014-2015Com iniciem i com acabem les classes per afavorir els aprenentatges dels alumnes?
2013-2014Instruments d’avaluació formativa.